Nejčastějšími problémy u stávajících lepenkových střech nových i starších je nedostatečné natavení lepenkových pásů u okrajů střechy. Místa v napojení hydroizolace na svislé části oplechování atiky bývají prováděcími firmami podceněna. Rohy atik jsou přitom velmi namáhaná místa. Napojení hydroizolace na oplechování se uvolňuje vlivem roztažnosti rozdílných materiálů. Spoje plechů s hydroizolací vlivem teplot pracují a dochází zde k častým prasklinám a zatékání. Navíc se v těchto nevyspádovaných místech většinou zdržuje dešťová voda, která v zimních měsících neustále mrzne a taje. Nabízíme řešení jak předejít těmto problémům – dodatečnou instalací atikových spádových klínů, včetně natavení krycích hydroizolačních pásů stejné barvy. Dešťová voda potom rychle stéká od kraje atik, navíc toto exponované místo je v zimě i lépe tepelně chráněno (v rozích nevznikají tepelné mosty).

Domluvte si prohlídku střechy a vypracování cenové nabídky - zdarma

Bezplatnou prohlídku Vaší ploché střechy lze domluvit a objednat telefonicky, e-mailem nebo vyplněním kontaktního formuláře na našich stránkách. Do 3 dnů od námi provedené prohlídky Vám dodáme zdarma zpracovanou kompletní cenovou a technologickou nabídku opravy, včetně posouzení současného stavu.